Vattendimma

Rengöring, kylning och smörjning av bl.a. sågverksklingor

Med hjälp av ett högtryckssystem pressas vattendimman fram med ett tryck på upp till 160 bar för exempelvis rengöring av sågverksklingor. Vid så högt tryck blir vattendimmans droppar mindre än 50 mikron, vilket medför flera fördelar. Dropparna är lika stora som dammet som ska bindas, vilket gör att dammbindningen blir mycket effektiv. Detta gör att dammet minskar väsentligt ute i lokalerna, vilket innebär en betydligt bättre arbetsmiljö. Vidare kan dropparna tränga igenom luftströmmarna och häfta fast vid sågklingan. På så sätt får klingan även både kylning och smörjning.