Verksamhetspolicy

Verksamhetspolicy inklusive miljö

Edman & Sjöberg AB marknadsför, säljer, kundanpassar och reparerar hydraulikkomponenter inom vatten- och oljehydraulik. Vi utför även montering av system och enskilda komponenter inom mekanik, hydraulik och elektronik i enlighet med kundens kvalitativa förväntningar.

Dessa produkter och tjänster levereras med målet att de ska vara framställda av material som kan återanvändas, återvinnas eller omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning och miljöpåverkan.

Vi strävar efter

  • att hålla oss uppdaterade gällande lagar och förordningar samt att de efterlevs.
  • att ha kunskap om våra intressenters krav och förväntningar samt tillfredsställa dessa behov bättre än våra konkurrenter så att våra kunder alltid känner fullt förtroende för oss. Vi värnar om att genomföra varje affär och uppdrag med högsta kvalitativa nivå.
  • att ha en kommunikation med alla intressenter med syfte att alltid vara välinformerade om relevanta miljöförhållanden.
  • att säkra en god arbetsmiljö vid våra arbetsplatser.
  • att varje genomförd affär är en rekommendation för kommande kontakter.Vårt arbete ger underlag för en ständig förbättring i överensstämmelse med verksamhetens dokumenterade målsättningar och planer inom såväl kvalitets-, miljö- som arbetsmiljöområdet.

Filipstad den 25 februari 2022
Stefan Elm VD