Service

Snabbt och nära

Med våra sju servicebussar är vi aldrig långt borta. Vi kommer snabbt ut till dig och kan hjälpa till med bland annat:

  • Felsökning
  • Reparation
  • Installation
  • Ombyggnad
  • Moderniseringar
  • Service som filterbyten med mera
  • Förbyggande underhåll som t.ex. föroreningsanalyser, tryck- och flödesmätningar
  • Besiktning av bland annat vattenkraftturbiner inklusive förslag på eventuella reparationer

Service och reparationer

I 49 år har vi hjälp våra kunder med allt från enskilda hydraulikkomponenter till kompletta hydraulikanläggningar. Detta har gett oss en enorm erfarenhet och mycket kunniga medarbetare. Vi testar och dokumenterar all service och alla reparationer före leverans.

Graf