Kvalitet och miljö

Hur vi ser på kvalitet och miljö

Allt vi gör präglas av kvalitetstänkande och vi har högt ställda kvalitetskrav. Dessutom försöker vi ständigt förbättra och uppdatera våra processer. Oavsett om vi konstruerar kompletta hydraulanläggningar eller reparerar en hydraulslang strävar vi alltid att uppnå maximal livslängd och hållfasthet.

Sverige har några av världens hårdaste miljöregler, och vi uppfyller med råge alla nationella och internationella miljökrav. Vi tittar också på vilka miljövänliga alternativ som finns när vi planerar för inköp av nya maskiner, verktyg eller andra investeringar, och målet är att är att så mycket som möjligt ska kunna återanvändas eller återvinnas. Detta gäller naturligtvis även alla våra produkter och tjänster. Vi utbildar och uppmuntrar våra anställda att vara medvetna om miljön.

Vi är ISO-certifierade

  • ISO 14001:2015
  • ISO 9001:2015